AddToAny Buttons

 

ฝึกแต่งอาหารทางออนไลน์ กันไหม ?

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ด้วยการฝึกทักษะตกแต่งอาหาร  ด้วยคลาส “ออนไลน์  แต่งอาหารให้ปัง” เพื่อ  คนที่รัก เพื่อการถ่ายภาพอาหาร  เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ให้ร้าน สร้างความประทับใจให้ทุกคน และเพิ่มความสามารถพิเศษให้ตัวเอง  มาลงเรียนแต่งอาหารทางออนไลน์กันไหม กับเชฟชั้นนำ เป็นที่ยอมรับระดับโลก อาจารย์ ประชัน วงษ์อุทัยพันธ์

เปิดแล้วค่ะ เรียนทางออนไลน์

 

สมาคมการค้า เอสเอ็มอี และแฟรนไชส์ไทย มีทางเลือกให้ผู้สนใจเรียนสร้างระบบแฟรนไชส์ สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ โดยผู้เรียนจะได้รับ เครื่องมือประกอบการเรียนอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ครบบวงจริงๆ คือ