AddToAny Buttons

ปลุกพลัง เถ้าแก่ชั้นเทพ

สมาคม แฟรนไชส์ไทย ร่วม กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (สสว)  ,ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น 4 องค์กร จับมือร่วมกัน “ปลุกพลัง เถ้าแก่ชั้นเทพ” สัมมนาเปิดฟรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ สตาร์อัพ และ ผู้ประกอบการยุคใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน สีลม