ต้องการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรก วิธีเปิดบัตรเครดิตกสิกรซื้อของออนไลน์

เปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกต้องใช้อะไรบ้าง? 2024

ในการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกสำหรับผ่อนสินค้า หรือการเปิดบัตรเครดิตกสิกรนั้นเราจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการเปิดบัตรเครดิตกสิกรซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่สนใจเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรก หรือหากท่านเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยและต้องการที่จะเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกร kplus ท่านจะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนสำเนาบัตรประชาชน
  2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือนของผู้ที่สนใจเปิดบัตรเครดิตกสิกร
  3. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ที่ต้องการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรก
  4. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องใช้สำเนาใบอนุมัติการทำงานประกอบการเปิดบัตรเครดิต หรือหากท่านมีข้อสงสัยสามารถทำการโทรเปิดบัตรเครดิตกสิกรเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้เช่นกัน

ช่องทางเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรก

สำหรับช่องทางการเปิดบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกท่านสามารถทำได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

  1. เปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรโทรผ่านพนักงาน K-Contact Center โดยการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกในช่องทางนี้ท่านจะได้พูดคุยกับพนักงานที่ให้บริการในส่วนของการเปิดบัตรเครดิตโดยตรงซึ่งท่านสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์ 02-888-8888 กด 2 และกด 0 เพื่อแจ้งพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรก
  2. ช่องทางนี้จะเป็นการโทรเปิดบัตรเครดิตกสิกรผ่านระบบอัตโนมัติของการเปิดบัตรกสิกรโดยให้ท่านทำการโทรเข้าไปที่เบอร์ 02-888-8888 กด 2 ไปที่เมนูบัตรเครดิตและกด 5 เพื่อเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกได้

สำหรับการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกนอกจากช่องทางการเปิดใช้งาน เอกสารประกอบการเปิดใช้งานบัตรเครดิตและวิธีเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆ คนต้องการที่จะทราบคือเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกได้นั่นเอง โดยในการเปิดบัตรเครดิตกสิกรจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างไปดูพร้อมๆ กันเลย!

  1. ท่านจะต้องมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
  2. ท่านจะต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี จึงจะสามารถทำการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกได้
  3. ในการเปิดบัตรเครดิตกสิกรซื้อของออนไลน์ท่านจะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้นแต่หากท่านเป็นชาวต่างชาติท่านจะต้องมีสำเนาใบอนุมัติการทำงานประกอบการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรก
  4. ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวและต้องการที่จะเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกร kplus ท่านจะต้องมีเกณฑ์รายได้ตรงตามที่ทางธนาคารกำหนดเท่านั้นท่านจึงจะสามารถดำเนินการเปิดใช้งานบัตรเครดิตกสิกรครั้งแรกได้

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ


wealthi
ไม่กำหนดรายได้
ไม่เกิน 36% ต่อปี
สูงสุด 50,000 บาท

พิโกไฟแนนซ์
ไม่กำหนดรายได้
ไม่เกิน 36% ต่อปี
สูงสุด 100,000 บาท

true wallet
ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน
ไม่เกิน 25% ต่อปี
สูงสุด 250,000 บาท