AddToAny Buttons

 

เขาทำแฟรนไชส์ กันอย่างไร ?

คุณตี๋ เจ้าของกิจการร้านชาบู ชื่อ เขาเล่า่ว่าชาบู ต้องการสร้างกิจการให้เติบโต แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี จนมาเรียนรู้เรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์กับ สมาคมการค้า เอส เอ็ม อี และแฟรนไชส์ไทย จึงได้นำความรู้ไปใช้ เวิร์คกว่าที่คิด ลองฟังเขาเล่า

อะไรที่ต้องทำ เมื่อคิดจะทำแฟรนไชส์ ?

คลิกภาพ ฟังเรื่องราวของเขากัน